IUBio GIL .. BIOSCI/Bionet News .. Biosequences .. Software .. FTP

modem

Nico nicodaan at concepts.nl
Mon Aug 11 12:41:15 EST 1997


ik heb een modeem (Best28.8) dat perfekt werkt, alleen moet ik de pc 2 of 3
maal opstarten voordat ie het doet, waar kan dat aan liggen?

Nico Danebroek
More information about the Bio-soft mailing list

Send comments to us at archive@iubioarchive.bio.net